Translate or define: From language: To:

Bisaya English Translation of rosaryohan

What is the definition and translation of rosaryohan in English?

Cebuano English Part of Speech
rosaryohan The Holy Rosary \rosary noun
mga lusok nga tinuhog sa higot og maoy gamiton sa pagpangadye sa rosaryo, sagad may taglima ka hut-ong sa mga lusok nga adunay napulo ka gagmay nga lusok sa matag hut-ong, ug usa ka dako nga lusok diin litokon ang "Amahan Namo" ug hinganlan ang usa ka misteryo sa kinabuhi ni Hesus ug Maria The Holy Rosary \rosary noun
litokon ang "Maghimaya ka Maria" sa matag gagmay nga lusok nga pagatubagon og "Santa Maria The Holy Rosary \rosary noun
" inigkahuman sa napulo ka lusok, litokon ang "Himaya sa tulo ka persona The Holy Rosary \rosary noun
" unya, inigkahuman sa lima ka misteryo, litokon ang "Nagatuo Ako" The Holy Rosary \rosary noun


If you know something about this term, share it here. Many people are also searching for information about rosaryohan. Help them find it, make them happy.

Sponsored Links

Let us help each other. Please be polite in asking for help and sharing thoughts. Sort the comments to "Reverse Chronological" to see the latest posts.