Translate or define: From language: To:

Bisaya English Translation of butanding

What is the definition and translation of butanding in English?

Cebuano English Part of Speech
butanding whale shark (see also iho) noun
usa ka higante nga isda sa dagat nga ang pamanit sa lawas adunay tulbok-tulbok nga puti, mosanay pinaagi sa pagpangitlog, dili mamaak o mousap sa pagkaon, magsige lamang og higop sa tubig dagat aron masala sa hasang ang mga gagmitoy nga mga “planktons,” pasayan, ug gagmay nga mga isda whale shark (see also iho) noun
butanding whale shark noun

Sponsored Links


If you know something about this term, share it here. Many people are also searching for information about butanding. Help them find it, make them happy.

Sponsored Links

Let us help each other. Please be polite in asking for help and sharing thoughts. Sort the comments to "Reverse Chronological" to see the latest posts.