Bisaya English Translation of waray

In bisaya english dictionary, "waray" is "the dialect spoken by the people of Samar and eastern part of Leyte ". See more translations below.

Waray noun
the dialect spoken by the people of Samar and eastern part of Leyte (see also bisaya)
Waray noun
the dialect spoken by the people of Samar and eastern part of Leyte
ang pinulongan nga gigamit sa Samar ug sidlakan nga bahin sa Leyte noun
the dialect spoken by the people of Samar and eastern part of Leyte (see also bisaya)
Translation:
An Ditoy nga Maya
Sadto, mayaon mga maya nga nagsalag sa sayo’ nga garahian. Nagkagikan an kanra mga kag-anak basi’ maghanap san kanra makakaon sanglit an mga siwu’ la’ an nahibilin.
Waray pag-iha, inuli’ an kanra amay.
“Nano an nahinabo’?” ambagaw niya. “Sin-o an nagpasuol sa iyo? Gihadoki kam ngatanan!”
“Sus, Tatay!”, ambagaw nira, “May inabot nga mararat-on kanina gud la’. Gipipintasi ngan makahahadok an kanya kahimu’. Namumudlot an kanya mga mata san pagkulwi san ato’ salag. Nagkahadok kami ngatanan!”
“Balitaw?”, ambagaw san amay nga maya. “Ngain siya nagpakadto?”
“Didto dapit.”, ambagaw nira.
“Dali’ la’!”, ambagaw san kanra amay, “Kakadtuon ko siya. Ayaw kam kabaraka mga anak, mabulos kit!” Ngan nilupad na an amay nga maya basi’ hanapon an mararat-on.
Sa may nililik-an nahiabutan san amay nga maya in sayo’ nga liyon nga naglalakaw.
Waray siton kahadok an amay nga maya. Hinapon siya sa gutok san liyon ngan kanya iton pag-isgan. “Nano an im katungdanan basi’ magpakadto sa ak balay?”, ambagaw niya. “Ngan ginhadok mo pa an ak mga siwu’?”
Waray siya pamatia san liyon, diritso la’ nga naglakaw.
Nalangot an maya sanglit inungod an kanya pag-isog. “Ak la’ sa im ginsusugad waray ka katungdanan magpakadto sa ak panimalay! Ngan ‘pag bumalik ka,”, ambagaw niya kahuman alsahon an sayo’ niya nga siki’, “pero babarion ko an im gutok gamit an ak mga siki’ sin dali’ la’ nga oras!”
Dikan nilupad na siya ngan binalik na sa kanya salag.
“Adto na, mga anak,” ambagaw niya, “ak na siya gintutduan sin liksiyon. Diri’ na gud iton siya mabalik.”

.

Part of speech: folktale


If you know something about this term, share it here. Many people are also searching for information about waray. Help them find it, make them happy.

Let us help each other. Please be polite in asking for help and sharing thoughts. Sort the comments to "Reverse Chronological" to see the latest posts.

Like us on Facebook

 

Recently Searched Terms

AKNOWLEDGEMENT

This is to acknowledge that the cebuano/english dictionary and translations used by this website is largely sourced from:

Edgie Polistico Cebuano-English Dictionary

Share your Knowledge

Contribute translations, meaning, definition, synonym, sample usage and/or any information for terms, phrases and words that people are finding. Many visitors come here finding for translations for a certain phrases and terms but were unlucky. Maybe you have answer. Share your knowledge in the whole world and many will be happy with it. See if you have knowledge in the following terms: