Tagalog English Translation of kabayanihan

In tagalog english dictionary, "kabayanihan" is "heroism". See more translations below.

kabayanihan noun
heroism
pagkabayani noun
heroismo noun
kagi tingan noun
kagitingan noun
Translation: Ang kahulugan mo’y isang paglilingkod
na walang paupa sa hirap at pagod;
minsang sa anyaya, minsang kusang-loob,
pag-ibig sa kapwa ang lagi mong diyos.

Natatalastas mong sa iyong pananim
iba ang aani’t iba ang kakain;
datapwa’t sa iyo’y ligaya na’t aliw
ang magpakasakit nang sa iba dahil.

Pawis, yaman, dunong, lakas, dugo, buhay…
pinupuhunan mo at iniaalay,
kapagka ibig mong sa kaalipinan
ay makatubos ka ng aliping bayan.

Sa tulong mo’y naging maalwan ang dukha,
sa turo mo’y naging mulat ang mulala,
tapang mo’y sa duwag naging halimbawa’t
ang kamatayan mo ay buhay ng madla.

Tikis na nga lamang na ang mga tao’y
mapagwalang-turing sa mga tulong mo;
ang kadalasan pang iganti sa iyo
ay ang pagkalimot, kung di paglililo.


If you know something about this term, share it here. Many people are also searching for information about kabayanihan. Help them find it, make them happy.

Let us help each other. Please be polite in asking for help and sharing thoughts. Sort the comments to "Reverse Chronological" to see the latest posts.

Like us on Facebook

 

Recently Searched Terms

Share your Knowledge

Contribute translations, meaning, definition, synonym, sample usage and/or any information for terms, phrases and words that people are finding. Many visitors come here finding for translations for a certain phrases and terms but were unlucky. Maybe you have answer. Share your knowledge in the whole world and many will be happy with it. See if you have knowledge in the following terms: